Server của chúng tôi đang bị quá tải nên đôi lúc sẽ bị ngắt kết nối 5 phút. Mong các bạn thông cảm và chờ đến khi chúng tôi tìm được server mới

Thanks

 
 
 
 
 
 
 
 
Sách của tác giả Quỳnh Dao
Tác phẩm - Thể loại - Tác giả