Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 58
Ca Khúc Khải Hoàn
--- 135 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->